Shmuel’s Purim Word Find

Shmuel’s Purim Word Find

 

פורים הגי אסתר מרדכי המן אחשורוש ושתי בגסן
שושן פורים שושן  הבירה משלוח מנות סעודה מתנת לאביונים מגילה יד’ אדר שרת

בונס

 __  __  __  __  __ __ __

Share:

Leave comment